1. Past uw plan in de omgevingsvisie?

Heeft u een plan om:

  • uw landbouwbedrijf uit te breiden en/of om te bouwen? U neemt daarbij vernieuwende maatregelen die goed zijn voor de natuur, onze leefwereld of dieren;
  • meer toerisme of ontspanning en beweging mogelijk te maken in het gebied? Het moet passen bij de waardevolle kenmerken van een bepaald deel en aansluiten bij dat wat het buitengebied kenmerkt: de Kromme Rijn;
  • bedrijven van stoppende boeren voor iets anders te gebruiken. Met als doel: het leven op het platteland beter te maken. Iets toe te voegen; 
  • energie te besparen/op te slaan of schone energie op te wekken?