De richting die we op willen

In de omgevingsvisie beschrijven we precies welke richting we op willen met:

  • landbouw
  • toerisme, ontspanning en beweging
  • bedrijven van stoppende boeren 
  • energie

Landbouw

De landbouw moet meer aansluiten bij wat wij met z'n allen als samenleving willen. Dat betekent dat boeren moeten vernieuwen en technische maatregelen nemen waardoor hun bedrijf diervriendelijker wordt en/of beter voor de natuur en de wereld waarin we leven. Hoe dat kan, verschilt per bedrijf. 

Waaraan we denken

Wij denken onder andere aan 'precisielandbouw'. Daarmee bedoelen we: het werken met landbouwmachines die bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel mest er precies nodig is op een stuk grond of die alleen bestrijdingsmiddelen spuiten op plekken waar het nodig is. Maar we denken naast precisielandbouw, ook bijvoorbeeld aan maatregelen als het vervangen van asbestdaken door daken met zonnecellen. Of het uitbreiden van een veeteeltbedrijf waardoor dieren een beter leven krijgen.

Boeren beter samenwerken

Verder vinden we het belangrijk dat boeren beter gaan samenwerken om problemen als wateroverlast of versnippering tegen te gaan. Als een boer stopt, wordt het land vaak in delen verkocht aan andere boeren. Dat noemen we 'versnippering'. Daardoor krijg je meer verkeer van tractors en andere landbouwvoertuigen in het buitengebied. Bovendien is het ook onhandig voor de boeren zelf als ze overal in het gebied stukken grond hebben. 

Toerisme, ontspanning en beweging

Toerisme, ontspanning en beweging bieden grote kansen. Mensen komen daarvoor graag naar het buitengebied. Inwoners van de drie gemeentes, maar ook mensen van buiten. Wel vinden we dat het buitengebied meer een eenheid moet worden. Zodat gelijk duidelijk is wat mensen hier kunnen vinden. 

Kromme Rijn centraal

Wij werken samen met de VVV Kromme Rijnstreek om die eenheid voor elkaar te krijgen. Dat doen we door de Kromme Rijn centraal te stellen. Daaromheen maken we een zogenoemd 'streekverhaal'. Een verhaal waarin we van alles vertellen over de rivier. Over de geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld over de dorpen die er langs liggen, de natuur, de dieren, de boeren die er wonen en werken. 

Kijken wat past bij het streekverhaal 

Om het verhaal van de streek nog meer te laten zien, hebben wij de hulp nodig van ondernemers. Mensen die werken in toerisme, ontspanning en beweging. Wij willen graag dat ze plannen maken die passen in het streekverhaal. En dat ze daarbij ook letten op de waardevolle kenmerken van de omgeving. Duidelijk is dat pretparken en andere grote projecten in elk geval niet thuishoren in het buitengebied. 

Samen naar kijken

We hopen verder dat echte ondernemers en mensen die 'er iets bij doen' - denk bijvoorbeeld aan iemand die buitenshuis werkt en thuis een bed & breakfast heeft - ook samen kijken wat ze kunnen doen om het verhaal nog meer te laten zien. 

Bedrijven van stoppende boeren

We verwachten dat er de komende periode jaarlijks zeven boeren stoppen in het buitengebied van de Kromme Rijn. Daarbij komen gebouwen leeg te staan die gemiddeld net zo groot zijn als anderhalf voetbalveld. Op de plek waar die gebouwen staan, kan iets nieuws komen. Maar wij willen ook dat mensen plannen maken om ze laten staan en ze voor een ander doel te gebruiken. 

Wel vernieuwend

Er mag veel. Maar we vinden wel dat een plan iets moet toevoegen. Alleen woningen in een bestaand gebouw maken of op dezelfde plek nieuw bouwen, vinden we niet goed genoeg. Het moet het leven op het platteland beter maken. Helpen het buitengebied te vernieuwen. Alleen dan bieden we een passende aanpak aan. 

Twee type plannen

We maken een indeling in twee type plannen:

  • Plannen waarbij nieuwe of bestaande gebouwen kleiner zijn of worden dan 3000m3. Daarvoor krijgen mensen meestal altijd toestemming. 
  • Plannen waarbij nieuwe of bestaande gebouwen groter zijn of worden dan 3000m3. Hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen. 

Energie

We hebben een doel: in de toekomst net zoveel energie opslaan en opwekken als we gebruiken in het hele Kromme Rijngebied. Om zover te komen, zijn er veel vernieuwingen nodig. Moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. We doen als gemeentes al veel, maar we bieden ook alle ruimte aan mensen zelf. Belangrijk is wel dat een plan moet passen in het landschap. Daarbij letten we op de kwaliteiten van de omgeving. In het ene deel zal een veld met zonnecellen dus bijvoorbeeld wel mogelijk zijn, in het andere niet. 

Waar denken we aan?

In de eerste plaats denken we niet aan windmolens. Daar zijn veel bezwaren tegen in het gebied. We hebben wel veel andere idee├źn om ons doel te bereiken. Dus om maatregelen te nemen voor het opwekken/opslaan van energie of voor de aanleg van bepaalde systemen die vraag en aanbod van energie regelen. Je kunt denken aan zonnecelvelden of -daken, biogasinstallaties die energie uit mest halen, centrales die draaien op snoeihout van (fruit)bomen uit het gebied. Maar ook aan slimme apparaten in huizen die zich aanpassen aan de stroomprijs en slimme laadpalen voor elektrische auto's die alleen opladen als er voldoende groene energie te krijgen is.