Wat wij nog meer belangrijk vinden

In de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied beschrijven we wat we nog meer belangrijk vinden voor het buitengebied. 

We willen: 

 • in het algemeen dat een plan aansluit bij een aantal punten waarop we de nadruk willen leggen. Namelijk dat:
  • er meer mogelijkheden komen voor mensen om te bewegen en te ontspannen;
  • mensen meer oog krijgen voor de waardevolle kenmerken of kwaliteiten van het Kromme Rijngebied en er samen alles aan willen doen om die te bewaren of sterker te maken;
  • mensen worden aangemoedigd plannen te maken voor de omgeving waarin ze wonen, werken, bewegen en ontspannen, die passen bij wat nodig is in deze tijd;
  • mensen hierbij ook gebruik maken van vernieuwingen. Denk aan vernieuwingen in de landbouw die goed zijn voor onze leefwereld, de natuur en/of dieren. Zoals bijvoorbeeld modernere stallen of een meer precieze manier om te bemesten of fruit te beschermen tegen ongedierte.
 • mensen de mogelijkheid bieden veilig en prettig te kunnen fietsen in het buitengebied; 
 • mensen, de samenleving, laten meedenken of een gebouw in het landschap past en de kwaliteit ervan nog beter maakt. Daardoor krijgen ze er ook meer oog voor; 
 • het hele jaar door net zoveel elektriciteit opwekken en opslaan als we gebruiken in het Kromme Rijngebied; 
 • de gezondheid van mensen verbeteren door:
  • de omgeving nog schoner en stiller te maken dan de wet bepaalt;
  • inwoners van de gemeentes de ruimte te geven hun omgeving aan te passen, meer grip te krijgen op hoe die eruit ziet. Maar tegelijk ook bepaalde zaken bewust bij het oude te laten om te voorkomen dat mensen er onrustig van worden; 
  • mensen aan te sporen actiever te worden. En goed kijken hoe verschillende groepen mensen willen ontspannen. Zo weten we bijvoorbeeld dat jongeren en mensen die niet in Nederland zijn geboren bijna niet in het buitengebied komen.